Spørsmål og svar

PDFSkriv utE-post
Skrevet av Christian Wig
nov102012

sporsmal1

HVILKE FORMATER KAN JEG LEVERE?

Det aller meste! Standard produksjon hos Pixellus er bygget rundt 35mm negativer, 35mm slides, løse papirbilder i standardstørrelser (10x15 cm) og fotoalbum med innlimte papirbilder. De rimeligste prisene gjelder disse formatene. Men produkttilbudet dekker mellomformat og storformat negativer og slides, 35mm-film brukt til halvformat bilder (72 bilder pr 36-bilders rull) eller panorama-bilder, løse papirbilder i opp til A3-størrelse - for å nevne noe. Det eneste vi med sikkerhet ikke tar imot idag, er skjøre glassnegativer fra forrige århundreskifte.

HVA MED FILM FRA INSTAMATIC-KAMERAER?

Vi tar imot 110-film, 126-film og APS, men det er også riktig å si at vi ikke er veldig glade i disse formatene. Både filmkvalitet og kamerakvalitet var svært mye dårligere for 110- og 126-film enn for 35mm, og man må derfor heller ikke regne med at kvaliteten er i nærheten av hva som kan oppnås med 35mm negativer eller slides tatt med et speilreflekskamera. APS-film er heller ikke kvalitetsmessig 'på høyden', og denne filmtypen gir også mye manuelt arbeid fordi filmrullen må tas ut og klippes opp før digitalisering. Digitalisering fra disse tre filmtypene blir følgelig mye dyrere enn 35mm, og forholdet pris/kvalitet mye dårligere.

KAN JEG LEVERE MINE GAMLE VHS-KASSETTER OG 8MM-FILMER OGSÅ?

Ja, vi tilbyr digitalisering av levende lyd og bilde i samarbeid med en anerkjent underleverandør.

HVOR LANG TID TAR DET Å FÅ TILBAKE BILDENE MINE?

Normal leveringstid er 4-6 uker, unntatt for "digitaliser hele kassen", der leveringstiden er 10-12 uker, og for albumkopi der leveringstid er 6-8 uker inkludert print av albumkopiene. Tiden regnes fra originalene er mottatt hos oss til de digitaliserte bildene enten er innlevert på Posten for forsendelse eller du har fått beskjed om de er klare for henting. For "digitaliser hele kassen" lastes bildene opp på web for gjennomgang. Da regnes leveringstiden fra mottak av originaler til opplasting på web. Merk at produktet "digitaliser hele kassen" setter 10-12 ukers leveringstid for hele ordren. Så hvis du legger til andre produkter på samme ordre, gir dette implisitt lengre leveringstid også for disse.

ER DET TRYGT Å SENDE BILDENE MINE TIL DERE?

Du må selv ta stilling til om du vil sende bilder pr post eller fysisk levere dem hos oss. De aller fleste velger personlig leveranse, men vi har også mottatt forsendelser på opp til 4000 bilder pr post. Hvis du sender pr post, bør du alltid bruke postpakke med sporing. Hvis kunder ønsker utgående forsendelse pr post fra oss, skjer dette alltid med sporing. Postpakke med sporing er regnet som trygt, og vi kjenner ikke tilfeller der slike forsendelser har forsvunnet.

HVORDAN OPPBEVARES BILDENE UNDERVEIS?

Vi splitter opp en ordre i delordre, som igjen grupperes i batcher.  Hvis det er snakk om negativer eller løse papirbilder, vil f.eks. hver fotopose bli en delordre, og 5-6 fotoposer blir samlet i en batch, lagt i samme plastboks og oppbevart sammen.  Produksjonsstyringen følger hver enkelt delordre gjennom hvert trinn av produksjonen. Vi vet eksakt hvor delordrene befinner seg til enhver tid, hvilke produksjonstrinn de har vært gjennom, når og hvor dette skjedde, og hvem som behandlet de aktuelle trinnene. Fysiske arbeidsplasser, identifikasjonssystemer og manuelle rutiner er lagt opp slik at det ikke skal være mulig å sammenblande ordre fra to kunder.  Er det mange bilder i en ordre, sørger vi å splitte opp slik at ikke alle batchene befinner seg på samme fysiske sted på samme tidspunkt.  Vi holder til i Norges Banks tidligere seddeltrykkeri, har gitter foran vinduene, hvelv i kjelleren og brannslukningsapparater for hver annen meter i produksjonslokalene. Alle ansatte har signert svært strenge taushetserklæringer. Ingen ting er noen gang 100% sikkert, men vi har gått svært langt for å sikre bildene dine maksimalt mens de er i vår varetekt!

HVILKEN OPPLØSNING TRENGER JEG?

Det korte svaret: Bruk Digitalisering standard/Pluss hvis du vil ha fleksibilitet til å skrive ut i A4-størrelse eller større. Digitalisering standard gir utmerket kvalitet for utskrift i normalstørrelser som f.eks. 9x13 cm og 10x15 cm (opp til iallefall A5-format) og for all visning på skjerm.  For "pluss-varianten" digitaliseres negativer og slides med 3200-3600 punkter pr tomme (avhengig av scannermodell), mens papirbilder digitaliseres med 600 punkter pr tomme. For "standard-varianten" er de tilsvarende verdiene hhv 1600-1800 punkter og 300 punkter pr tomme. Pixellus tilbyr printprodukter med utskriftstørrelse opp til 50x70 cm når man har brukt Digitalisering standard/Pluss, restaurering eller skreddersydd digitalisering med tilsvarende høye oppløsning. Det betyr at vi går god for kvaliteten i disse størrelsene.

Det lengre svaret (som vi her gjør ganske kort): Her finnes det kun tommelfingerregler, ingen absolutter. Svaret avhenger både av senere bruk, størrelse og kvalitet på originalene og ikke minst betraktningsavstand.  Skal bildene studeres på kloss hold, eller endog med forstørrelsesglass? Det krever meget oppløsning på utskriften, iallefall 300 punkter pr tomme. Skal det skrives ut i stort format, henges på en vegg og betraktes på to meters avstand? Da er kanskje 75 punkter pr tomme helt OK. Som tommelfingerregel er det kurant å bruke 150 punkter pr tomme når man skal beregne maksimal utskriftstørrelse for 'normal' utskrift, og 300 punkter pr tomme for høykvalitets print for betraktning på kloss hold. Et bilde på 4800 x 3200 punkter (som er omtrent det man får ved "pluss-varianten" for 35mm negativer) kan da printes i mer enn 50x70 cm 'normalprint', som er den maksimale printstørrelsen vi tilbyr. Merk at det ikke har noen hensikt å digitalisere originalene med et høyere antall punkter pr tomme enn det de faktisk inneholder av informasjon - det gir bare store og uhåndterlige filer uten høyere kvalitet. 600 punkter pr tomme for papirbilder er f.eks.ganske unødvendig hvis originalen i sin tid ble skrevet ut med kun 200 punkter pr tomme.

RETUSJERER DERE BILDENE?

Retusjering gjøres bare for restaureringsprodukter. Vanlig etterbehandling ved digitalisering omfatter ikke retusjering. Ifm skreddersydd digitalisering kan man velge bort enhver form for redigering.

KORRIGERER DERE FARGENE?

Ja, fargekorreksjon inngår i det normale etterarbeidet også for digitaliseringsprodukter.  Dog droppes selvfølgelig fargekorreksjon hvis kunden velger bort all redigering/etterbehandling. Ifm restaurering kan man velge hvilken type fargekorreksjon som ønskes, f.eks. om man vil beholde en opprinnelig sepiatone, eller f.eks. å endre denne i retning svart/hvitt.

HVA SLAGS KVALITET KAN JEG FORVENTE?

Du kan gjennomgående forvente god kvalitet, og vi regner oss litt ubeskjedent som "best i klassen" når det gjelder forholdet pris/kvalitet. Men det er vanskelig å sette en "objektiv" kvalitetsstandard, ettersom kvalitetsopplevelsen er subjektiv, samtidig som kvalitet på originalene varierer svært mye. Vi kan f.eks. ikke gjøre et uskarpt bilde skarpt. Vi kan ikke hente frem opprinnelige farger hvis originalen ikke lenger inneholder nødvendig fargeinformasjon (men det er forbausende hvor mye slik informasjon som faktisk kan være gjemt i et falmet bilde!). Og du styrer også selv en god del av kvalitetsopplevelsen gjennom hvilke produkter du velger.  Digitalisering standard/Pluss gir f.eks. fire ganger så mange piksler i de digitaliserte bildene som produktet Digitalisering standard. Derfor er også førstnevnte produkt dyrere, og sistnevnte produkt er ikke egnet til print i særlig mye større format enn A5. Pixellus har det vi kaller "100% fornøyd kunde"-garanti. Er ikke en kunde fornøyd, betaler vi pengene tilbake.

HVA SLAGS MEDIUM LEVERES BILDENE TILBAKE FRA PIXELLUS?

Vi leverer alltid på DVD (CDROM hvis det er snakk om veldig få bilder). Idéen er at DVD'en skal rett i bankboksen etter at bildene er kopiert inn på harddisken hjemme. Og det er litt vanskeligere å slette en DVD enn å gjøre det samme for en minnepinne eller harddisk. Men du kan gjerne bestille en minnepinne eller harddisk i tillegg til DVD'en. For bedriftsmarkedet tilbyr vi også leveranse med direkte opplasting til bedriftens bildedatabase. Men også her kommer opplastingen i tillegg til DVD'en. Opplasting til bildedatabase kan forøvrig bestilles for skreddersydd digitalisering.

KAN JEG LEVERE BILDENE USORTERT I EN PAPPESKE?

Ja, for produktet Digitaliser hele kassen kan du det.

MÅ JEG BETALE FOR ALLE BILDENE JEG BESTILLER OG LEVERER?

For det spesielle produktet Digitaliser hele kassen betaler man for de bildene man beholder, etter at inntil halvparten av bildene er valgt bort. Ellers priser vi for antall leverte bilder, som både kan være lavere eller høyere enn det antallet kunden anga på bestillingen. Er avviket stort (> 20%) mellom bestilt antall bilder og faktisk antall mottatte originaler, tar vi alltid kontakt før vi digitaliserer.

HVORFOR HAR DERE SATT EN GRENSE PÅ 50% BORTVALG AV BILDER FOR "DIGITALISER HELE KASSEN"?

Med det unike "Digitaliser hele kassen"-produktet gjør vi digitaliserings- og redigeringsjobben i forkant, for deretter å tilby at kunden kan velge bort de bildene man ikke vil ha. Forretningsmessig gir det ingen mening å digitalisere alt, for deretter å levere og fakturere kun en brøkdel. 50%-grensen er nettopp satt for å 'skremme bort' de som på forhånd vet at de kun er ute etter å beholde en brøkdel av bildene. Disse får heller gjøre grovsorteringen på forhånd. Hvis man i utgangspunktet er innstilt på å bevare 'innholdet i kassen', skremmes man heller ikke bort av et maksimalt fravalg på halvparten av bildene.

KAN JEG BESTILLE PRINT AV BILDENE HOS DERE?

Vi kan levere print i størrelser fra A4 og opp til 50x70 cm, bl.a. som fotoplakat og printet på lerret, akvarellpapir eller montert på 10mm kapaplater. Selve printproduksjonen besørges av vår samarbeidspartner FotoVideo Laboratoriet, men kundene forholder seg bare til Pixellus. Print i A4-størrelse og større forutsetter digitalisering standard/Pluss eller tilsvarende høyoppløselig digitalisering.

JEG ØNSKER BARE PRINT I VANLIG 10x15-FORMAT, KAN DERE ORDNE DET?

Nei, da må du gå til en vanlig fotobutikk eller bruke en nettbasert printtjeneste. Pixellus har ingen planer om å tilby slik 'volumprint'.

KAN JEG BESTILLE EN FOTOBOK MED BILDENE MINE?

Du kan bestille det helt spesielle produktet albumkopi, som er en fotobok basert på digitalisering av hele albumsider. Hvis det er snakk om andre typer fotobøker, må du selv bestille disse hos en annen leverandør etter at du har mottatt de digitaliserte bildene fra oss.

BILDENE MINE BLE DIGITALISERT AV PIXELLUS FOR 3 MÅNEDER SIDEN, KAN JEG ETTERBESTILLE PRINT NÅ?

Vi beholder normalt de digitaliserte bildene hos oss i 3 måneder etter levering. Vi kan inkludere etterbestilling av print så lenge ordren er i produksjon hos oss, og vi kan generere en ny 'printordre' så lenge kopi av fullstørrelse bilder faktisk finnes hos oss - dvs normalt i 3 måneder etter at DVD er ferdig produsert. Ring oss på telefon 40 00 96 00 for å ordne dette hvis print ikke var med på den opprinnelige bestillingen. Merk at print i store størrelser forutsetter at originalene er digitalisert med høy oppløsning.

HVA MED PRINT ELLER RESTAURERING AV ENKELTBILDER I EN "HELE-KASSEN-ORDRE"

Digitalisering for "hele kassen" skjer med en oppløsning som er utmerket for print opp til A5-størrelse. Ved print i større størrelser, f.eks. for 40x50 cm eller 50x70 cm plakatfoto, må digitaliseringen gjøres på nytt og med høyere oppløsning. Tilsvarende krav til høy oppløsning (og et ytterligere krav mht annen filtype enn JPEG) gjelder for restaurering. Vi kan ordne ny digitalisering + print/restaurering såfremt originalene fremdeles er i vår varetekt.

KAN ORIGINALENE LEVERES DIREKTE TIL DERE?

Selvfølgelig! Vi holder til i Øvre Slottsgt 2B i Oslo sentrum. For innlevering og utlevering av originaler er den primære åpningstide er tirsdager 09:00 - 12:00 og torsdager 14:00 - 17:00, men vi er fleksible mht levering eller henting på annet tidspunkt hvis du kan avtale det med oss på forhånd.

KAN DERE RESTAURERE ELLER RETUSJERE BILDER SOM ALLEREDE ER DIGITALISERT?

Ja, det kan vi. Men hvis det er snakk om gamle bilder, blir kvaliteten generelt bedre hvis digitaliseringen skjer hos oss. Ved digitalisering forut for restaurering bruker vi internt et filformat som kalles TIFF gjennom hele produksjonsprosessen, og med maksimalt antall fargenyanser (såkalt 16-bits fargedybde pr fargekanal). Disse filene blir uforholdsmessig store (ofte fra 40-50 megabyte og oppover), og egner seg overhodet ikke for forsendelse via mail. Når vi pr mail mottar en JPEG-fil der originalene er scannet med lav oppløsning, er det ikke mulig å oppnå samme gode kvalitet som hvis man starter prosessen med digitalisering i høy oppløsning og med bildelagring i 16-bits TIFF-filer. Men iblant er en dårlig JPEG-fil det eneste man har, og da gjør vi det beste ut av det! Bl.a. bruker vi spesielle teknikker for å øke antall bildepunkter hvis dette i utgangspunktet er for lavt for meningsfylt redigering.

HVA MED RETUSJERING AV BILDER FRA DIGITALE KAMERAER?

Vi foretar skreddersydd retusjering til forhåndsavtalt fastpris. Pris avtales i hvert enkelt tilfelle.

KAN MINE ORIGINALER LAGRES HOS DERE FOR ETTERTIDEN?

Nei, vi lagrer ikke originaler hos oss. Men du kan bestille Hvelvhotell, som betyr at en ekstra DVD med de digitaliserte bildene lagres i vårt hvelv i kjelleren i 1, 3 eller 5 år.

HVORDAN BESTILLER JEG BILDENE?

Gå inn i nettbutikken som du finner på hjemmesiden vår, http://pixellus.no.  Eller ring oss på telefon 40 00 96 00.

ANDRE SPØRSMÅL?

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen , så svarer vi deg først og etterpå vurderer om spørsmål/svar også bør innarbeides i den generelle listen. Interessert i restaurering? Se også spørsmål og svar om restaurering.

Del denne artikkelen

Sist oppdatert aug052013